Publikationer och resurser för att utveckla kraftfullt ledarskap!

IOL Tool ger ledare och organisationer resurser för att utveckla framgångsrikt ledarskap. Baserat på år av forskning, erfarenheter, och expertis, våra artiklar, föreläsningar och IOL boken av Anders Hedin, Ph.D. Associate Prof. ger dig support i din utveckling!


Contact IOL Tool

Kontakta oss för Workshops, Föreläsningar och Konsulttjänster

Genom våra IOL Partners kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar i form av workshops, föreläsningar, coachning, eller andra konsulttjänster.

Ladda ner våra artiklar

Skapa en positiv utveckling av ditt ledarskap med hjälp av dessa konkreta och användbara artiklar.

Välj en artikel—

Beställ Boken

Senaste publikationen från Anders Hedin, Ph.D. Associate Prof.:

Individ Orienterat Ledarskap

Denna informativa och konkreta ledarskapsbok föreslår effektiva strategier för utveckling av ditt ledarskap.

Book cover

Läs ett utdrag:

"Engagemang och motivation kan antingen skapas genom att jag ger en medarbetare roliga arbetsuppgifter eller skapar en stimulerande arbetsmiljö. Fundera ett ögonblick över vilken av dessa som är lättast respektive svårast att påverka. Fundera också över vilken som ger mest kortsiktiga respektive mest långsiktiga effekter. "

Uppgiften

En medarbetare kan tycka att en uppgift är rolig medan en annan finner samma uppgift tråkig. Vi chefer kan relativt enkelt och snabbt fördela uppgifter och ansvar, organisera arbete efter kompetens osv. Samtidigt är antalet arbetsuppgifter och arbetsuppgifternas art ofta begränsat till ramen för gruppens/avdelningens ansvar. Gruppens ansvar och befogenheter är fastlagda av organisationens ledning.

Miljön

Som chefer och ledare kan vi alltid påverka den miljö, den kultur vi leder. Det kan ta lite tid innan vi ser effekter av utveckling av miljön eller kulturen men vi har alltid möjlighet att påverka denna. En god arbetsmiljö ger motivation och trygghet även i tuffare tider.

Du har i din hand ett ledarskapsverktyg sammanfattat i åtta steg som ger dig en stimulerande och engagerande kultur att jobba i. Ett ledarskap som ger dig motiverade medarbetare och goda resultat. Ett gott ledarskap helt enkelt.

Handshake

 

Vi benämner detta ledarskap Individ Orienterat Ledarskap, IOL.

Fyll i formuläret om du är intresserad så skickar vi mer information