Utveckla Kraftfullt Ledarskap

IOL Tool är ett kraftfullt och användarvänligt web-verktyg som gör det möjligt att mäta och utveckla ditt ledarskap. Våra lösningar analyserar och kvantifierar effekten av en individs och organisations ledarskap. Baserat på denna analys levererar IOL Tool en unik och skräddarsydd utvecklingsplan för ökad motivation, förbättrad prestation och långsiktig framgång.


Vad du kan förvänta dig när du använder IOL Tool:

Ett akademiskt och vetenskapligt validerat enkät
En kartläggning av effekten av ledarskap och affärskultur
En användarvänlig och helt anonym metod
En grundlig och tydlig resultatrapport
En skräddarsydd utvecklingsplan baserat på ditt resultat
En kvantitativ metod för att utveckla ledarskap
Ett verktyg som följer din utveckling och levererar en jämförande analys mellan avdelningar

Ta första steget mot kraftfullt ledarskap i din organisation.

1

Steg 1, fastställ din organisations ledarskapsmål.

2

Steg 2, involvera dina medarbetare att på mindre än 5 minuter enkelt och anonymt utvärdera effekten av ledarskapet med hjälp av IOL Tool.

Direkt och automatiskt levererar IOL Tool din resultatrapport, som innehåller jämförande analys och skräddarsydd utvecklingsplan. Allt för att du på bästa sätt ska nå upp till din organisations ledarskapsmål.

Kom ihåg att med hjälp av uppföljningsmätningar kan du följa din utveckling och på så vis garantera att du jobbar i rätt riktning. Vi rekommenderar uppföljning varje halvår eller en gång per år.

 

IOL Tool leaders
Business/HR

Organisationer/HR

IOL Tool levererar en exakt och tydlig inblick i en organisations ledarskap som ökar motivation, förbättrar prestation och ger långsiktig framgång.

Detta enkätverktyg är värdefullt för HR chefer i processer som interna utbildningar, feedback/utvärderingar, och befordringar.

Ledarskapsutveckling med hjälp av IOL Tool kommer generera den avgörande biten till hållbar långsiktigt framgång för din organisation.

Få en gratis tour av vår IOL Tool dashboard för konkreta resurser som chefer och ledare kan använda i modernt affärsliv.

Learning and Development Organizations

Utbildningsbolag

IOL Tool genomför en omfattande analys av de 8 kompetenser som skapar framgångsrikt ledarskap. Ett verktyg som ditt utbildningsbolag kan använda för att utveckla era kunder.

Baserat på IOL Tools kartläggning får era kunder en rapport som på ett tydligt och effektivt sätt visar hur de kan utveckla kraftfullt ledarskap i sina organisationer.

Ladda ner en provrapport och se hur IOL Tool kan hjälpa utvecklingen av era kunder.

Individualized assessments for each team member

Individuell Ledare

Om du är intresserad av att öka förståelsen och effektiviteten i ditt ledarskap, kan du använda IOL Tool för att identifiera dina styrkor och förbättringsområden.

IOL Tool levererar också strategier för hur du kan förbättra motivation och prestation i din grupp.

Din skräddarsydda rapport ger dig konkreta tips och åtgärder för hur du kan utveckla dig som ledare.

se på videon för att få reda på hur du kan utveckla kraftfullt ledarskap med hjälp av IOL Tool.

Kontakta oss för Workshops, Föreläsningar och Konsulttjänster

Genom våra IOLPartners kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar i form av workshops, föreläsningar, coachning, eller andra konsulttjänster.

Fyll i formuläret om du är intresserad så skickar vi mer information