Hur används IOL i affärslivet

Genom deras expertis och affärskunskap förstod forskarna Ingrid Enander, Ph.D. och Maria Lundberg, Ph.D., att det inte räckte med att enbart definiera konceptet IOL, utan att det också krävdes validering och applicering i modernt affärsliv.

Deras arbete resulterade i IOL Tool, en ledarskapsenkät som:


Förbättrar
arbetsmiljö
Höjer
motivation
Förbättrar
prestation
Bibehåller långsiktig
framgång
Identifierar
ledarskaps-
förmåga

Build Powerful Leadership

Vill du veta mer om hur IOL Tool kan utveckla kraftfullt ledarskap för din specifika situation. Kontakta oss sedan för att starta denna tids och kostnadseffektiva investering som kan skapa betydande och långsiktig avkastning.IOL Tool Assessment on mobile

Åtta Kompetenser

IOL Tool’s ledarskapsmätning fokuserar på åtta kompetenser som långsiktigt producerar effektivt ledarskap.

Utifrån svaren på påståendena i kartläggningen får du en detaljerad och tydlig rapport. Denna automatgenererade rapport visar hur du kan använda resultatet för att utveckla ditt ledarskap och i slutändan din grupps resultat.

IOL Tool’s beprövade och vetenskapliga lösning analyserar inte bara din grupps styrka och förbättringsområde, utan också hur du kan bygga och utveckla ditt ledarskap kring dessa.

Vad är IOL Tool?

Skapa en positiv påverkan på din organisations framgång genom att identifiera och utveckla ett högpresterande ledarskap.

IOL Tool—

Analyserar och kvantifierar effekten av ledarskap
Skapar en personlig åtgärdsplan för ökade resultat
Tillhandahåller en grundlig insyn i organisationens ledarskapskultur
Ger dig tydliga resultat med skräddarsydd rapport
Utgör en kvantifierbar metod för utveckling av ledarskap

Vår story

IOL Tool grundades 2005 och har sedan dess genomgått omfattande vetenskaplig och affärsmässig validering att förbättra en ledares egenskaper, effektivitet och slutgiltiga resultat.

Anders Hedin

Vårt löpande samarbete med internationella ledarskapskonsulten Anders Hedin, Ph.D., Associate Prof., säkerställer att IOL Tool förblir en effektiv och innovativ produkt för utveckling av din organisation.

Från cancerforskare till linjechef med gloablt ansvar, Anders Hedins erfarenheter efter 18 år i affärslivet och 14 år som konsult gör honom unikt kvalificerad att leverera resultat inom områden som förändringsarbete, motivation och ledarskap till en global marknad.

Validerat, Forskat och Beprövat

De två erfarna cheferna och forskarna, Ingrid Enander, Ph.D., and Maria Lundberg, Ph.D., träffades år 2005 på Uppsala Universitets Executive MBA program. Med omfattande akademisk forskningsbakgrund och vidsträckt chefserfarnehet var deras målsattning att identifiera och mäta faktorer som speglar gott ledarskap.

Forskningsarbetet granskades av en betygskommitté september 2005 och resulterade i avhandlingen Individ Orienterat Ledarskap. De två forskarna lyckades identifiera egenskaper och faktorer som visar att framgångsrika ledare har möjlighet att motivera olika individer genom att anpassa deras ledarskapskompetens.

Ladda ner en sammanfattning av IOL Tools forskningsarbete

Konceptet

Individ Orienterat Ledarskap

Enligt forskarna Enander och Lundberg, består ett Individ Orienterat Ledarskap av en målinriktad, motiverad, och lojal ledare som aktivt arbetar med integritet och teamarbete enligt nedanstående:

Lär känna styrkor, utvecklingsområde, motivationsfaktorer och förväntningar hos medarbetare
Skapar trivsel genom målstyrning, teamarbete, och individuell motivation
Baserar utveckling på individens unika styrkor
Förankrar avdelningens och verksamhetens mål hos individen

Läs IOL Tools forskningsarbete för att bättre förstå vad som definierar en Individ Orienterad Ledare

Contact IOL Tool

Kontakta oss för Workshops, Föreläsningar och Konsulttjänster

Genom våra IOL Partners kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar i form av workshops, föreläsningar, coachning, eller andra konsulttjänster.

Beställ boken

Senaste publikationen från Anders Hedin, Ph.D. Associate Prof.:

Individ Orienterat Ledarskap

Denna informativa och konkreta ledarskapsbok föreslår effektiva strategier för utveckling av ditt ledarskap.

Book cover

Läs ett utdrag

"Engagemang och motivation kan antingen skapas genom att jag ger en medarbetare roliga arbetsuppgifter eller skapar en stimulerande arbetsmiljö. Fundera ett ögonblick över vilken av dessa som är lättast respektive svårast att påverka. Fundera också över vilken som ger mest kortsiktiga respektive mest långsiktiga effekter. "

Uppgiften

En medarbetare kan tycka att en uppgift är rolig medan en annan finner samma uppgift tråkig. Vi chefer kan relativt enkelt och snabbt fördela uppgifter och ansvar, organisera arbete efter kompetens osv. Samtidigt är antalet arbetsuppgifter och arbetsuppgifternas art ofta begränsat till ramen för gruppens/avdelningens ansvar. Gruppens ansvar och befogenheter är fastlagda av organisationens ledning.

Miljön

Som chefer och ledare kan vi alltid påverka den miljö, den kultur vi leder. Det kan ta lite tid innan vi ser effekter av utveckling av miljön eller kulturen men vi har alltid möjlighet att påverka denna. En god arbetsmiljö ger motivation och trygghet även i tuffare tider.

Du har i din hand ett ledarskapsverktyg sammanfattat i åtta steg som ger dig en stimulerande och engagerande kultur att jobba i. Ett ledarskap som ger dig motiverade medarbetare och goda resultat. Ett gott ledarskap helt enkelt.

Handshake

Skapa en positiv utveckling av ditt ledarskap med hjälp av våra enkäter och konkreta resurser.

 

Vi benämner detta ledarskap Individ Orienterat Ledarskap, IOL.

Fyll i formuläret om du är intresserad så skickar vi mer information